Jin's Inn (Nanjing Xinjiekou)

Hotel Adress:
47 Guanjiaqiao, Xinjiekou

Hotel Reservation Telephone:
025-84763000 (CouponCode:) (Busy or no answer, online booking please!)

Hotel Front Desk Telephone:
008625-84763000 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Jin's Inn (Nanjing Xinjiekou) Picture